NATURLIGE HENDELSER

De mest åpenbare virkningene av klimaendringene som vi allerede nå opplever

Skadene av klimaendringene er dessverre allerede svært tydelige.

Alarmen har blant annet gått av i et prestisjefylt organ som FN, som har rapportert om hvordan stigende temperaturer over tid endrer værmønstre og forstyrrer balansen i naturen, noe som utgjør en risiko for alt levende på planeten.

Noen av disse endringene er svært tydelige, og vi lider under konsekvensene. Utfordringen er global og berører alle, og tiltak bør iverksettes umiddelbart.

Getty Images
Skadene av klimaendringene er allerede i gang
Skadene av klimaendringene er dessverre allerede svært tydelige. Alarmen har gått av blant annet i et prestisjefylt organ som FN, som har rapportert om hvordan stigende temperaturer over tid endrer værmønstre og forstyrrer balansen i naturen, noe som utgjør en risiko for alt levende på planeten. Noen av disse endringene er svært tydelige, og vi lider under konsekvensene. Utfordringen er global og berører alle, og tiltak bør iverksettes umiddelbart.
Getty Images
Stigende temperaturer
En av de viktigste konsekvensene av klimaendringene er stigende temperaturer, noe som blant annet fører til smelting av isbreer, flere varmerelaterte sykdommer, utvikling av skogbranner og endret balanse i landbruket.
Getty Images
Hyppigere stormer og oversvømmelser
Klimaendringer og temperaturendringer fører også til endringer i nedbørsmønstrene, med hyppigere og kraftigere stormer og flommer som fører til skader på eiendom og mennesker (og tap av menneskeliv).
Getty Images
Økt tørke
Klimaendringene fører til økt tørke, og vann blir stadig en knappere ressurs i et stort antall regioner i verden. Ørkener utvider seg og skaper problemer for avlinger og matforsyning.
freepik
Havet stiger og blir varmere
Klimaendringene fører til at havnivået og temperaturen stiger. Stigningen skyldes smeltende iskapper, og blir dermed en fare for mennesker som bor langs kysten.
Getty Images
Risiko for utryddelse for mange dyrearter
Mange arter står i fare for å bli utryddet på grunn av klimaendringene. Endrede temperaturer, kompromitterte habiater og avskoging forårsaket av mennesker er noen av årsakene som truer mange dyr.
Getty Images
Økt sult og underernæring
Økt sult og underernæring er andre alvorlige konsekvenser av klimaendringene. Dette skyldes at fiskeri, husdyrhold og jordbruk kan bli ødelagt eller bli mindre produktivt.
Kunstgallerier private samlinger
03/12/2023
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.