FRÅN VÄGEN

Aktivister från "Ocean Rebellion" demonstrerar mot ett oljefält i Skottland: foton

Förra veckan anordnade en grupp aktivister från gruppen "Ocean Rebellion" en protest vid floden Tay i Storbritannien mot regeringens beslut att bevilja licens för oljefältet Rosebank i Dundee i Skottland.

Detta oljefält ligger på Shetlandsöarna och är i själva verket ett av de största oljefälten i Nordatlanten, med en kapacitet att producera upp till 500 miljoner fat olja.

I protest hällde demonstranterna falsk olja på en avbildning av en gannet, en sjöfågel som är vanlig i området. Effekten är mycket stark och det är numera vanligt att använda sig av känslomässiga och visuella chocker för att genomföra klimatprotester av det här slaget.

Getty Images
Ny protest i Storbritannien mot ett oljefält: foton
I förra veckan anordnade en grupp aktivister från gruppen "Ocean Rebellion" en protest vid floden Tay i Storbritannien mot regeringens beslut att tillåta oljefältet Rosebank i Dundee i Skottland.
Getty Images
Ny protest i Storbritannien mot ett oljefält: foton
Detta oljefält ligger på Shetlandsöarna och är faktiskt ett av de största oljefälten i Nordatlanten, med en kapacitet att producera upp till 500 miljoner fat olja.
Getty Images
Ny protest i Storbritannien mot ett oljefält: foton
I protest hällde demonstranterna falsk olja på en avbildning av en havsörn, en sjöfågel som är vanlig i området. Effekten är mycket stark och det är numera vanligt att man fokuserar på känslomässig och visuell chock när man genomför klimatprotester av det här slaget.
Getty Images
Ny protest i Storbritannien mot ett oljefält: foton
Demonstranterna hävdar att protesten satte under lupp den påverkan som oljeindustrin (och hela leveranskedjan i allmänhet) kan ha på det lokala djurlivet och även utanför, med sjöfåglar som ofta blir täckta av olja från utsläpp. Demonstranterna maskerade sig med konstnärers ansikten och visade även upp en banderoll med texten "Stop Rosebank".
Getty Images
Ny protest i Storbritannien mot ett oljefält: foton
En av talespersonerna för protesten sade att detta nya projekt är "ett slag i ansiktet inte bara på naturen, det marina livet och havens ekosystem, utan också på FN:s generalsekreterare och Internationella energimyndigheten, som båda har förklarat att utvinning av ny olja och gas är oförenligt med målen i Parisavtalet".
Getty Images
Ny protest i Storbritannien mot ett oljefält: foton
Svaret från Equinor, det företag som driver utvecklingsprojektet för oljefältet, lät dock inte vänta på sig. Det multinationella företagets talesperson uppgav att "Rosebank är ett projekt som kan motverka nedgången i den inhemska produktionen och förbättra energisäkerheten, med olja och gas som produceras med ett betydligt lägre koldioxidavtryck än det nuvarande genomsnittet på den brittiska kontinentalsockeln".
Getty Images
Ny protest i Storbritannien mot ett oljefält: foton
En talesman för den brittiska regeringen sade att inget beslut ännu hade fattats om Rosebank och tillade att NSTA skulle fatta det slutliga beslutet.
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
21/06/2024
ämnesomsättning och viktminskning
09/06/2024
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
11/06/2024
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.