GALNA MÄNNISKOR

Klimatet i Europa, temperaturen har ökat med 2,3°C sedan 1850: studien

Europas medeltemperatur år 2022 var 2,3 grader högre än under den förindustriella tiden (1850-1900). Detta framgår av en studie och data som samlats in gemensamt av Världsmeteorologiska organisationen (Wmo) och EU:s jordobservationstjänst Copernicus.

Å andra sidan har medeltemperaturen i världen som helhet ökat med 1,5 grader jämfört med samma förindustriella period som undersökts.

Enligt Emergency Situation Report (Em-Dat) påverkade meteorologiska, hydrologiska och klimatiska faror på den gamla kontinenten under 2022 direkt så många som 156 000 människor och orsakade 16 365 dödsfall, nästan uteslutande på grund av värmeböljor.

Rekordtemperatur i Europa 2022: + 2,3° jämfört med förindustriell tid
Europas medeltemperatur år 2022 var 2,3 grader högre än under den förindustriella tiden (1850-1900). Detta framgår av en studie och data som samlats in gemensamt av Världsmeteorologiska organisationen (Wmo) och EU:s jordobservationstjänst Copernicus.
Rekordtemperatur i Europa 2022: + 2,3° jämfört med förindustriell tid
Å andra sidan ökade medeltemperaturen i världen som helhet med 1,5° jämfört med samma förindustriella period som undersöktes.
Rekordtemperatur i Europa 2022: + 2,3° jämfört med förindustriell tid
Enligt Emergency Situations Report (Em-Dat) påverkade meteorologiska, hydrologiska och klimatiska faror på den gamla kontinenten under 2022 direkt så många som 156.000 människor och orsakade 16.365 dödsfall, nästan uteslutande på grund av värmeböljor.
Rekordtemperatur i Europa 2022: + 2,3° jämfört med förindustriell tid
Sedan 1980 har väderrelaterade katastrofer som värmeböljor, översvämningar och extrema väderhändelser orsakat 195.000 människors död, rapporterar Europeiska miljöbyrån (EEA).
Rekordtemperatur i Europa 2022: + 2,3° jämfört med förindustriell tid
De totala ekonomiska förlusterna, varav de flesta beror på översvämningar och stormar, beräknas uppgå till cirka 2 miljarder USD för 2022, långt ifrån de 50 miljarder USD som beräknades för 2021 till följd av de exceptionella översvämningarna.
Rekordtemperatur i Europa 2022: + 2,3° jämfört med förindustriell tid
Carlo Buontempo, chef för EU:s Copernicus Climate Change Observatory (C3S), säger: "2022 är tyvärr inte ett unikt fall eller en klimatmässig raritet. Tvärtom är det en del av en trend som kommer att göra extrema episoder av värmestress vanligare och mer intensiva i hela regionen".
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
11/06/2024
ämnesomsättning och viktminskning
09/06/2024
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.