NATURLIGE HENDELSER

Granbarkbiller truer granskog i Tyskland

Skogbruksmyndigheter i deler av Tyskland observerer en økning i barkbillepopulasjonene på grunn av det uvanlig tørre og varme været i mai og juni.

Det er særlig områder i Sachsen, Bayern og Baden-Württemberg som er rammet. Barkbiller er biller som trenger gjennom barken på trærne og blokkerer den nødvendige sirkulasjonen av vann og næringsstoffer, noe som ødelegger skogen.

Ifølge eksperter er dette en virkelig katastrofe, som har blitt verre for hvert år siden 2018.

Getty Images
Barkbille-problemet i Tyskland
Skogbruksmyndigheter i deler av Tyskland observerer en økning i barkbillepopulasjonene på grunn av det uvanlig tørre og varme været i mai og juni.
Getty Images
Mest berørte områder
Særlig hardt rammet er områdene Sachsen, Bayern og Baden-Württemberg. Barkbiller er biller som trenger gjennom barken på trærne og blokkerer den nødvendige sirkulasjonen av vann og næringsstoffer, noe som ødelegger skogen.
Getty Images
En virkelig katastrofe
For ekspertene er dette en virkelig katastrofe, som har blitt verre for hvert år siden 2018. Årsakene til dette tilskrives hovedsakelig klimaendringene.
Getty Images
Et dobbelt problem
Problemet blir enda mer dramatisk, ikke bare fordi disse billene sprer seg mer og mer, men også fordi det tørre og varme klimaet svekker trærne kraftig og dermed reduserer deres evne til å avvise barkbilleangrep.
Getty Images
Problemet for granskogen
Tyskland er spesielt utsatt for dette fenomenet fordi landet har høye konsentrasjoner av granskog i enkelte regioner, der det gjennom århundrene er plantet mange trær for kommersiell bruk i tømmerindustrien.
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
12/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.