NATURLIGA HÄNDELSER

Gardasjön har aldrig varit så låg på 70 år, bilder

Gardasjön är Italiens största sjö och har nått sin lägsta nivå sedan 1953. Gardasjön är en grundläggande reservoar för sötvatten, och dess sänkning hotar nu dess förmåga att stödja jordbruk, lokala samhällen, turism och sjöfart.

ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Gardasjön är Italiens största sjö och har nått sin lägsta nivå sedan 1953. Gardasjön är en grundläggande reservoar för sötvatten, och dess sänkning hotar nu dess förmåga att stödja jordbruk, lokala samhällen, turism och sjöfart.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
ANSA
Bilder av Gardasjön (Italien) som når sin lägsta nivå på 70 år
Konsekvenserna av torkan vid Gardasjön.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.