NATURLIGA HÄNDELSER

Vatten hittat i Cariadeghe-platån: otrolig upptäckt av speleologer

Vatten blir ett allt större problem i vår värld. Bristen på vatten och den torka som orsakas av klimatförändringarna gör det nödvändigt att hitta nya tillgängliga vattenkällor, även för samhällen som bor på isolerade och svårtillgängliga platser som berg och platåer.

Gruppen av speleologer Underland meddelade att de efter fyra års studier har hittat vattenkällor under platån Cariadeghe, i provinsen Brescia (Italien). De har utforskat grottorna och "omber", grottorna i Serle under jorden under en längre tid.

Resultatet uppnåddes med en innovativ metod, där man studerade de luftvariationer som kan kännas inne i grottorna. Nu återstår det hårda arbetet med att lokalisera den exakta platsen och ta reda på hur man ska utvinna det värdefulla "blå guldet".

ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Vatten blir ett allt större problem i vår värld. Bristen på vatten och den torka som orsakas av klimatförändringarna gör det nödvändigt att hitta nya tillgängliga vattenkällor, även för samhällen som bor på isolerade och svårtillgängliga platser som berg och platåer. Gruppen av speleologer Underland har meddelat att de efter fyra års studier har hittat vattenkällor under Cariadeghe-platån i provinsen Brescia (Italien). De har utforskat grottorna och "omber", grottorna i Serles underjord under en längre tid. Resultatet uppnåddes med en innovativ metod, där man studerade de luftvariationer som kan kännas inne i grottorna. Nu återstår det hårda arbetet med att lokalisera den exakta platsen och ta reda på hur man ska utvinna det värdefulla "blå guldet".
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
En vattenreservoar har hittats i grottorna på Cariadeghe-platån i Serle (Brescia, Italien), ett karstområde som på grund av sitt svåra läge alltid har haft problem med vattenreserverna och tvingats pumpa upp dem från de lägre belägna kommunerna.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Platån är också känd för sina geomorfologiska egenskaper. Eftersom det är en karstterräng finns här många intressanta grottor, som en gång i tiden användes som islådor.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Speleologgruppen Underland, som leds av Massimo Pozzo (tidigare upptäckare av grottorna i Bueno Fonteno på Sebino bergamasco), har under fyra år utforskat "omber", grottor och underjordiska hålrum i Serle (Brescia, Italien) med ett tydligt mål: att hitta vatten för framtida generationer.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Detta fantastiska resultat uppnåddes tack vare en innovativ undersökningsmetod, som gör det möjligt att hitta och lokalisera vattenvägarna genom att analysera svängningarna i de luftflöden som kan kännas vid ingången till hålrummen.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Med hjälp av ett mätinstrument och matematiska formler studerar man sedan luften för att hitta vatten som visar vilka ingångar som är kopplade till de djupaste retiklarna, och därmed vilka grottor man ska koncentrera sina utforskande krafter på.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Men att kartlägga hela området kommer att ta flera år av arbete, och när reservoarerna väl har hittats måste vi komma på hur vi ska utvinna vattnet från underjorden och få det dit där det behövs.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Lions Clubs Brixia, Colli Morenici, Sirmione och Valsabbia har redan gått med på att stödja den kommande studien och forskningsverksamheten. Ett intresse som också ser kommunen Serle (Brescia, Italien) på första raden.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Cariadeghe-platån är ett naturområde som ligger mellan Gobbia-dalen och Sabbia-dalen i provinsen Brescia. De kullar som reser sig från platån är Mount Ucia, Corna de Caì, Dragone och Dragoncello. Platån avgränsas alltså av dessa berg, som når en höjd av 1160 m.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Pumpningen av detta blå guld skulle inte bara lösa platåns kroniska vattenproblem, utan skulle också möjliggöra en drop-in-vattenkälla, vilket skulle leda till betydande besparingar i fråga om både pengar och råmaterial.
ANSAfoto
Vatten som hittats på platån i Cariadeghe (Italien): otrolig upptäckt av speleologer
Totalt 120 grottor har hittats under platån, men bara fyra av dessa har tillgång till det "djupa systemet", som består av mer än 15 km tunnlar och underjordiska gångar: det maximala djupet är 430 meter.
skådespelare, sångare och författare
21/05/2024
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.