NATURLIGA HÄNDELSER

Bilder från den förödande tornadon som drabbade Mississippi

Bilder av den förödande tornadon som drabbade delstaten Mississippi (USA) och som enligt uppgift krävde minst 26 liv.

Det kraftiga väderfenomenet färdades mer än 60 kilometer och påverkade flera städer längs vägen.

Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder av den förödande tornadon som drabbade delstaten Mississippi (USA) och som enligt uppgift krävde minst 26 liv.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Det kraftiga atmosfäriska fenomenet täckte mer än 60 kilometer och påverkade flera städer längs vägen.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
Getty Images
Den förödande tornadon som drabbade Mississippi, foton
Bilder från städer som drabbats av tornandot.
skådespelare, sångare och författare
26/05/2024
01/01/1970
skådespelare, sångare och författare
21/05/2024
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.