Hoofdpagina

Een nieuwe bedreiging voor aquatische ecosystemen: de invasie van de driehoeksmossel

Driehoeksmosselen, een weekdiersoort uit Rusland en Oekraïne, vormen een van de grootste bedreigingen voor aquatische ecosystemen in Noord-Amerika en daarbuiten. Deze kleine weekdieren veroorzaken miljarden schade aan visserijen en waterzuiveringsinstallaties. Onderzoekers hebben een nieuwe manier ontdekt waarop zebramosselen binnendringen: door zich vast te hechten aan vissen.

Deze ontdekking doet nieuwe zorgen rijzen over de verspreiding van invasieve soorten en vraagt om extra bewakingsmaatregelen om de verspreiding van driehoeksmosselen naar nieuwe locaties te voorkomen.

In deze fotogalerij vertellen we meer over deze invasieve mossel en onderzoeken we de gevolgen van wat er gebeurt.

Getty Images / Wikimedia Commons Rights (collage)
Een nieuwe bedreiging voor aquatische ecosystemen: de invasie van driehoeksmosselen
Driehoeksmosselen, een weekdiersoort uit Rusland en Oekraïne, vormen een van de grootste bedreigingen voor aquatische ecosystemen in Noord-Amerika en daarbuiten. Deze kleine weekdieren veroorzaken miljarden schade aan visserijen en waterzuiveringsinstallaties. Onderzoekers hebben een nieuwe manier ontdekt waarop zebramosselen binnendringen: door zich vast te hechten aan vissen. Deze ontdekking doet nieuwe zorgen rijzen over de verspreiding van invasieve soorten en roept op tot extra toezichtmaatregelen om de verspreiding van driehoeksmosselen naar nieuwe locaties te voorkomen.
Getty Images
Invasieve soorten
Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) zijn een aquatische invasieve soort die wereldwijd aanzienlijke economische en milieuschade heeft veroorzaakt. Van oorsprong uit Rusland en Oekraïne hebben deze mosselen zich wereldwijd verspreid, vaak in het ballastwater van schepen. Eenmaal in een ecosysteem geïntroduceerd, vermenigvuldigen de zebramosselen zich snel, verstoppen inlaatleidingen en stelen voedingsstoffen van andere organismen, wat schade toebrengt aan de visserij en andere aquatische sectoren.
Getty Images
De ontdekking
Een nieuwe ontdekking heeft nog een ander gevaar van driehoeksmosselen aan het licht gebracht: hun aanval op vissen. Wetenschappers hebben in het zuidoosten van Quebec een zebramossel waargenomen die aan een kopvoorn (Couesius plumbeus) vastzat. De mossel had zich aan de vis gehecht met draden van bissal, eiwitvezels die ze ook gebruiken om zich aan planten, rotsen en beton vast te hechten. Dit is het enige bekende geval waarin een niet-larvale driehoekmossel aan een zoetwatervis is bevestigd.
Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=352698
Zorgwekkend
De ontdekking is bijzonder zorgwekkend omdat vissen zeer mobiele organismen zijn die deze parasieten niet kunnen verwijderen. Bovendien worden deze specifieke vis en andere soortgelijke soorten vaak als aas gebruikt door vissers, wat betekent dat zij vaak van het ene waterlichaam naar het andere worden vervoerd. Dit verhoogt het risico dat driehoekmosselen zich naar nieuwe locaties verspreiden.
By GerardM - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dreissena_polymorpha.jpghttp://nl.wikipedia.org/wiki
Let op.
Schippers en anderen die besmette wateren voor recreatie gebruiken, worden gewaarschuwd: het is belangrijk dat zij hun vaartuigen wassen, aanhangend plantaardig materiaal van de uitrusting verwijderen en al het water dat zij bij zich hebben, weggooien voordat zij naar een ander water gaan. Helaas zijn degenen die aasvissen gebruiken zich waarschijnlijk niet bewust van het risico van de verspreiding van driehoekmosselen, en daarom is extra waakzaamheid geboden om de verspreiding van zebramosselen naar nieuwe locaties te vertragen.
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=352696
Preventieve maatregelen
Over het algemeen vormen invasieve soorten een belangrijk probleem voor aquatische ecosystemen wereldwijd. De ontdekking van driehoekmosselen die zich aan vissen hechten, vormt echter een nieuw gevaar dat bijzondere aandacht vereist. De verspreiding van deze invasieve soorten kan alleen worden voorkomen door zorgvuldige waakzaamheid en het nemen van preventieve maatregelen door allen die voor recreatie of werk gebruik maken van zoet water.
nieuws van de grote hollywood acteurs
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.