NATUURLIJKE GEBEURTENISSEN

De duidelijkste gevolgen van de klimaatverandering die we nu al ondervinden

De schade van de klimaatverandering is helaas al overduidelijk.

De alarmbel is onder meer geluid door een zeer prestigieus orgaan als de Verenigde Naties, die erop hebben gewezen dat de stijgende temperaturen mettertijd de weerpatronen veranderen en het evenwicht in de natuur verstoren, wat risico's oplevert voor alle levende wezens op de planeet.

Sommige van deze veranderingen zijn inderdaad heel duidelijk en wij ondervinden er al de gevolgen van. Het is een wereldprobleem en gaat iedereen aan, maar er moet onmiddellijk actie worden ondernomen.

Getty Images
De schade van de klimaatverandering is al begonnen
De schade van de klimaatverandering is helaas al overduidelijk. De alarmbel is onder meer geluid door een zeer prestigieus orgaan als de Verenigde Naties, die erop hebben gewezen dat de stijgende temperaturen mettertijd de weerpatronen veranderen en het evenwicht in de natuur verstoren, wat risico's oplevert voor alle levende wezens op de planeet. Sommige van deze veranderingen zijn inderdaad heel duidelijk en wij ondervinden er al de gevolgen van. Het is een wereldprobleem en gaat iedereen aan, maar er moet onmiddellijk actie worden ondernomen.
Getty Images
Stijgende temperaturen
Een van de belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering is de stijging van de temperaturen, die onder meer leidt tot het smelten van gletsjers, een toename van hittegerelateerde ziekten, het ontstaan van bosbranden en de verstoring van het evenwicht in de landbouw.
Getty Images
Frequentere stormen en overstromingen
Klimaatverandering en veranderende temperaturen veroorzaken ook veranderingen in neerslagpatronen, waarbij stormen en overstromingen vaker en heviger voorkomen en schade aan eigendommen en mensen (en de dood) veroorzaken.
Getty Images
Toegenomen droogte
Klimaatverandering leidt tot meer droogte, waardoor water in een groot aantal regio's in de wereld steeds schaarser wordt. De woestijnen breiden zich uit, wat problemen oplevert voor de gewassen en de voedselvoorziening.
freepik
Stijgende en opwarmende oceanen
Klimaatverandering veroorzaakt stijgende oceaanniveaus en temperaturen. De stijging wordt veroorzaakt door het smelten van de ijskappen en vormt zo een gevaar voor de bevolking langs de kusten.
Getty Images
Risico op  uitsterven voor veel diersoorten
Ontzettend veel soorten worden met uitsterven bedreigd door de klimaatverandering. Veranderde temperaturen, door de mens aangetaste en ontboste leefgebieden zijn enkele van de oorzaken die veel dieren in gevaar brengen.
Getty Images
Toegenomen honger en ondervoeding
Meer honger en ondervoeding zijn andere ernstige gevolgen van de klimaatverandering. De visserij, veeteelt en landbouw kunnen immers worden vernietigd of minder productief worden.
nieuws van de grote hollywood acteurs
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.