NATURLIGA HÄNDELSER

De mest uppenbara effekterna av klimatförändringen som vi redan upplever

Skadorna av klimatförändringen är tyvärr redan mycket uppenbara.

Larmet har höjts av bland annat ett så prestigefyllt organ som FN, som har rapporterat om hur stigande temperaturer med tiden förändrar vädermönster och rubbar naturens balans, vilket utgör en risk för alla levande varelser på planeten.

Vissa av dessa förändringar är verkligen mycket tydliga och vi lider av konsekvenserna. Utmaningen är global och påverkar alla, men åtgärder bör vidtas omedelbart.

Getty Images
Skadorna av klimatförändringen är redan på gång
Skadorna av klimatförändringen är tyvärr redan mycket uppenbara. Larmet har höjts av bland annat ett så prestigefyllt organ som FN, som har rapporterat om hur stigande temperaturer med tiden förändrar vädermönster och rubbar naturens balans, vilket utgör en risk för alla levande varelser på planeten. Vissa av dessa förändringar är verkligen mycket tydliga och vi lider av konsekvenserna. Utmaningen är global och påverkar alla, men åtgärder bör vidtas omedelbart.
Getty Images
Stigande temperaturer
En av de viktigaste konsekvenserna av klimatförändringarna är stigande temperaturer, vilket bland annat leder till att glaciärer smälter, att värmerelaterade sjukdomar ökar, att skogsbränder utvecklas och att jordbruksbalansen förändras.
Getty Images
Mer frekventa stormar och översvämningar
Klimatförändringar och temperaturförändringar orsakar också förändringar i nederbördsmönstren, vilket innebär att stormar och översvämningar inträffar oftare och mer våldsamt, vilket leder till skador på egendom och människor (och förlust av liv).
Getty Images
Ökad torka
Klimatförändringarna leder till ökad torka och vattenbrist i ett stort antal regioner i världen. Öknarna breder ut sig, vilket skapar problem för grödor och livsmedelsförsörjning.
freepik
Stigande och uppvärmda hav
Klimatförändringarna leder till att havsnivåerna och temperaturerna stiger. Höjningen orsakas av smältande istäcken och utgör därmed en fara för människor som bor längs kusterna.
Getty Images
Risk för utrotning av många djurarter
Så många arter riskerar att dö ut på grund av klimatförändringarna. Ändrade temperaturer, habitat äventyras och mänsklig avskogning är några av de orsaker som hotar många djur.
Getty Images
Ökad hunger och undernäring
Ökad hunger och undernäring är andra allvarliga konsekvenser av klimatförändringen. Detta beror på att fiske, boskap och jordbruk kan förstöras eller bli mindre produktivt.
01/01/1970
skådespelare, sångare och författare
21/05/2024
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.