Hjemmeside

Indien er verdens dronning: det er det mest folkerige land på planeten og overgår Kina.

Ifølge evalueringer og målinger foretaget af World Economic Forum har Kina netop mistet sin suverænitet som det mest befolkede land i verden. I den nye top af ranglisten er Indien nemlig den stat med det største antal indbyggere.

En tilstand, der medfører mange udfordringer, mange muligheder, men også mange risici. Det er indlysende, at en befolkning som Indiens giver mulighed for en monstrøs økonomisk vækst og en stadig større international rolle.

På den anden side opstår der imidlertid mere og mere spørgsmålet om de sociale forhold, der skal tilpasses et så stort antal indbyggere. Udfordringerne i de kommende årtier vil være afgørende, men Indien forbereder sig på at komme ind i top-3 over verdens største økonomier, med eller uden et rekordstort antal indbyggere.

Getty Images
Indien er verdens dronning: det er det mest folkerige land på planeten og overgår Kina.
Ifølge evalueringer og målinger foretaget af World Economic Forum har Kina netop mistet sin suverænitet som det mest befolkede land i verden. I den nye top af ranglisten er Indien nemlig den stat med det største antal indbyggere. En tilstand, der medfører mange udfordringer, mange muligheder, men også mange risici. Det er indlysende, at en befolkning som Indiens giver mulighed for en monstrøs økonomisk vækst og en stadig større international rolle. På den anden side opstår der imidlertid mere og mere spørgsmålet om de sociale forhold, der skal tilpasses et så stort antal indbyggere. Udfordringerne i de kommende årtier vil være afgørende, men Indien forbereder sig på at komme ind i top-3 over verdens største økonomier, med eller uden et rekordstort antal indbyggere.
Getty Images
En verden i kontrast
Vi ved nu, at verdens fremtid vil ligge i Asien, og at alle verdens store byer vil være placeret der inden for de næste årtier. I øjeblikket har Indien overhalet Kina i befolkningstal, hvilket er et vigtigt resultat af årtier gamle politikker. Nogle af udfordringerne er meget spændende, f.eks. muligheden for øget indflydelse i verden, mens fattigdom og arbejdsløshed er to af de farer, der altid er lige rundt om hjørnet for Indien.
Getty Images
Et-barns-politikken i Kina
På grund af en ukontrolleret befolkningstilvækst indførte den tidligere kinesiske præsident Deng Xiaoping i 1980 den såkaldte "etbarnspolitik", som forbød familier at få mere end ét barn pr. husstand. Dette virkede imidlertid for godt, og nu er Kinas befolkningstal faldende. Allerede i 2015 tillod den nuværende præsident Xi Jinping op til to børn pr. husstand, et tal, der senere blev forhøjet til tre. Desuden er skilsmisse blevet gjort ekstremt vanskelig i Kina, en måde at tilskynde familier og forhindre spredning af husstande på.
Getty Images
En ujævn befolkning i Kina: farerne er mange
Det er ikke kun befolkningstilvæksten, der bekymrer Beijing. Selv hvordan samfundet er sammensat er noget, der ikke giver den kinesiske ledelse ro. Op til 700 millioner arbejdspladser vil gå tabt inden 2050 (23 % af det samlede antal arbejdspladser på det tidspunkt). Desuden er der i øjeblikket ca. 203 millioner mennesker over 65 år og dermed ikke længere i den arbejdsdygtige alder (og de udgør 14,3 % af befolkningen). I Indien er denne procentdel derimod kun 6,8 % (103 mio.).
Getty Images
En total omvæltning inden år 2100 og en stor fare for Kina
Ifølge de samme skøn fra World Economic Forum kan Kinas befolkning være dobbelt så stor i 2100, hvis den nuværende eksponentielle kurve fortsætter. Ligeledes i 2100 er det blevet beregnet, at udgifterne til pensioner vil udgøre 20 % af landets samlede BNP. I Indien vil de derimod kun udgøre 4 %. Det kræver ikke mange beregninger at indse, at færre unge og flere ældre fører til flere hospitals- og pensionsudgifter. Desuden fører en faldende arbejdsstyrke også til højere lønomkostninger, hvilket er en sand tragedie for den kinesiske økonomi.
Getty Images
Indien på vej mod podiet blandt verdensøkonomierne
I øjeblikket vokser Kina med 4 % hvert år, mens Indien allerede har bevist, at det ikke har noget problem med at overskride de 6 % hver gang. Indien har allerede fortrængt Storbritannien til femtepladsen på verdensranglisten, men stadig bag Tyskland og Japan. I de kommende år sigter landet imidlertid mod at nå mindst tredjepladsen (en position, som det forventes at nå inden for seks år).
Getty Images
Det store indiske beskæftigelsesproblem
Et vigtigt mål for Indien er at vende en tendens, hvor beskæftigelsen er faldet kraftigt i de seneste år, hvilket til dels skyldes machopolitikker, der ofte henviser koner og døtre til hjemmet. For at give dig nogle tal: I 2017 var der 413 millioner arbejdere, hvilket vil stige til 409 millioner i 2019 og 402 millioner i 2022. Et tab af 11 millioner arbejdspladser på fem år, hvilket i næsten alle de lande i verden, der ikke har denne befolkning, ville betyde en social katastrofe uden fortilfælde.
Getty Images
Investering i arbejdskraft er den eneste vej frem for indiske politikere
I øjeblikket er det indiske arbejdsmarked faktisk gået i stå, og det skyldes ikke kun de pandemiske år, som naturligvis har været en belastning for en nation, der er så fattig med hensyn til velfærd og så stor set ud fra et territorialt synspunkt, men problemerne hænger også sammen med skaderne fra demonetiseringen i 2016 og et erhvervsklima, der er kompliceret af protektionistiske politikker, som ikke er smidige nok for udenlandske investeringer.
Getty Images
Nogle mulige løsninger på Indiens problemer
Men hvad kan Indien konkret gøre for at løse disse problemer og sikre en enorm økonomisk vækst? Styrke infrastrukturen og forny forretningsreglerne, som er blevet kvalt af bureaukratiet, og omarbejde en national plan for at give ilt til en industriel udvikling, der fokuserer mere på eksport. Dette er en enestående chance for Indien, som virkelig har til hensigt at blive en del af verdenseliten.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.