Hjemmeside

India er verdens dronning: Det er det mest folkerike landet på planeten, og overgår Kina.

Ifølge evalueringer og målinger utført av World Economic Forum har Kina nettopp mistet sin overlegenhet som det mest befolkede landet i verden. Faktisk er India det landet med flest innbyggere som nå topper rangeringen.

En situasjon som fører med seg mange utfordringer, mange muligheter, men også mange risikoer. Det er klart at en befolkning som Indias muliggjør en enorm økonomisk vekst og en stadig større internasjonal rolle.

På den annen side åpner spørsmålet om de sosiale forholdene som må tilpasses et så stort antall innbyggere seg mer og mer. Utfordringene i de kommende tiårene vil være avgjørende, men India forbereder seg på å komme inn blant de tre største økonomiene i verden, med eller uten rekordmange innbyggere.

Getty Images
India er verdens dronning: Det er det mest folkerike landet på planeten, og overgår Kina.
Ifølge evalueringer og målinger utført av World Economic Forum har Kina nettopp mistet sin overlegenhet som det mest befolkede landet i verden. Faktisk er India det landet med flest innbyggere som nå topper rangeringen. En situasjon som fører med seg mange utfordringer, mange muligheter, men også mange risikoer. Det er klart at en befolkning som Indias muliggjør en enorm økonomisk vekst og en stadig større internasjonal rolle. På den annen side åpner spørsmålet om de sosiale forholdene som må tilpasses et så stort antall innbyggere seg mer og mer. Utfordringene i de kommende tiårene vil være avgjørende, men India forbereder seg på å komme inn blant de tre største økonomiene i verden, med eller uten rekordmange innbyggere.
Getty Images
En kontrastfylt verden
Vi vet nå at verdens fremtid ligger i Asia, og at alle verdens største byer vil ligge der i løpet av de neste tiårene. For øyeblikket har India passert Kina i folketall, et betydelig tall som er et resultat av flere tiårs gammel politikk. Noen av utfordringene er svært spennende, for eksempel muligheten for økt innflytelse i verden, mens fattigdom og arbeidsledighet er to av farene som alltid lurer rundt hjørnet for India.
Getty Images
Ettbarnspolitikken i Kina
På grunn av en ukontrollert befolkningsøkning lanserte den tidligere kinesiske presidenten Deng Xiaoping i 1980 den såkalte "ettbarnspolitikken", som forbød familier å ha mer enn ett barn per husholdning. Dette fungerte imidlertid for godt, og nå synker Kinas befolkning. Allerede i 2015 tillot den nåværende presidenten Xi Jinping inntil to barn per husholdning, et tall som senere ble økt til tre. I tillegg har man gjort det svært vanskelig å skille seg i Kina, en måte å gi familier insentiver på og unngå oppsplitting av husholdninger.
Getty Images
En ikke-homogen befolkning i Kina: farene er mange
Det er ikke bare befolkningsveksten som bekymrer Beijing. Heller ikke hvordan samfunnet er sammensatt er noe som beroliger den kinesiske ledelsen. Tvert imot. Opptil 700 millioner arbeidsplasser vil gå tapt innen 2050 (23 % av det totale antallet innen da). Dessuten har landet i dag rundt 203 millioner mennesker over 65 år, og dermed ikke lenger i yrkesaktiv alder (og de utgjør 14,3 % av befolkningen). Til sammenligning er denne prosentandelen i India bare 6,8 % (103 millioner).
Getty Images
En total snuoperasjon innen 2100, og en stor fare for Kina
Ifølge de samme anslagene fra World Economic Forum kan Kinas befolkning være dobbelt så stor i 2100 hvis den nåværende eksponentielle kurven fortsetter. Det er også beregnet at pensjonskostnadene vil utgjøre 20 % av landets samlede BNP i 2100. I India vil den derimot bare utgjøre 4 %. Det skal ikke mye hoderegning til for å skjønne at færre unge, og flere eldre, fører til økte sykehus- og pensjonskostnader. Dessuten fører en krympende arbeidsstyrke også til høyere lønnskostnader, noe som er en virkelig tragedie for den kinesiske økonomien.
Getty Images
India på vei mot podiet blant verdens økonomier
For øyeblikket vokser Kina med 4 % hvert år, mens India allerede har bevist at landet ikke har noe problem med å overskride kvoten på 6 % hver gang. India har allerede skjøvet ned Storbritannia til femteplass på verdensrankingen, fortsatt bak Tyskland og Japan. I de kommende årene har landet imidlertid som mål å nå minst tredjeplassen (en posisjon det anslås å nås innen seks år fra nå).
Getty Images
Det store indiske sysselsettingsproblemet
Et viktig mål for India er å snu en trend der sysselsettingen har falt kraftig de siste årene, delvis på grunn av en sexistisk politikk som ofte forviser koner og døtre til hjemmet. For å gi deg noen tall: I 2017 var det 413 millioner arbeidstakere,  til så å være 409 millioner i 2019 og 402 millioner i 2022. Et tap på 11 millioner arbeidsplasser på fem år, - noe som i nesten alle land i verden som ikke har denne befolkningen, ville bety en sosial katastrofe uten sidestykke.
Getty Images
Arbeidsinvesteringer er den eneste veien å gå for indiske politikere
For øyeblikket står det indiske arbeidsmarkedet faktisk stille, og dette skyldes ikke bare pandemiårene, som åpenbart har lagt en belastning på en nasjon som er så fattig på velferd og så stor når det gjelder territorium. Problemene er også knyttet til skadevirkningene av inndragningen av mynter i 2016, og et forretningsklima som kompliseres av en proteksjonistisk politikk som ikke er smidig nok for utenlandske investeringer.
Getty Images
Noen mulige løsninger på Indias problemer
Men hva kan India konkret gjøre for å løse disse problemene og sikre enorm økonomisk vekst? Styrke infrastrukturen, i tillegg til å fornye forretningsregler som kveles av byråkrati, og omarbeide en nasjonal plan for å gi livsgrunnlag til industriell utvikling som fokuserer mer på eksport. Dette er en enestående mulighet for India, som virkelig tar sikte på å bli med i verdenseliten.
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
21/06/2024
Kunstgallerier private samlinger
22/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.