Hoofdpagina

India koningin van de wereld: het is het dichtstbevolkte land ter wereld en overtreft China.

Volgens evaluaties en metingen van het World Economic Forum heeft China zojuist zijn suprematie als dichtstbevolkte land ter wereld verloren. De nieuwe top van de ranglijst ziet India zelfs als de staat met het grootste aantal inwoners.

Een toestand die veel uitdagingen, veel kansen maar ook veel risico's met zich meebrengt. Uiteraard maakt een bevolking als die van India een monsterlijke economische groei en een steeds grotere internationale rol mogelijk.

Anderzijds stelt zich echter steeds meer de vraag welke sociale voorwaarden moeten worden aangepast aan zo'n groot aantal inwoners. De uitdagingen van de komende decennia zullen beslissend zijn, maar India maakt zich op om toe te treden tot de top-3 van de grootste economieën ter wereld, met of zonder een recordaantal inwoners.

Getty Images
India koningin van de wereld: het is het dichtstbevolkte land ter wereld en overtreft China.
Volgens evaluaties en metingen van het World Economic Forum heeft China zojuist zijn suprematie als dichtstbevolkte land ter wereld verloren. De nieuwe top van de ranglijst ziet India zelfs als de staat met het grootste aantal inwoners. Een toestand die veel uitdagingen, veel kansen maar ook veel risico's met zich meebrengt. Uiteraard maakt een bevolking als die van India een monsterlijke economische groei en een steeds grotere internationale rol mogelijk. Anderzijds stelt zich echter steeds meer de vraag welke sociale voorwaarden moeten worden aangepast aan zo'n groot aantal inwoners. De uitdagingen van de komende decennia zullen beslissend zijn, maar India maakt zich op om toe te treden tot de top-3 van de grootste economieën ter wereld, met of zonder een recordaantal inwoners.
Getty Images
Een wereld in contrast
We weten nu dat de toekomst van de wereld in Azië ligt en dat alle grote steden in de komende decennia daar gevestigd zullen zijn. Op dit moment heeft India China ingehaald in bevolkingsaantal, een belangrijk cijfer dat het resultaat is van decennia oud beleid. Sommige uitdagingen zijn zeer spannend, zoals de mogelijkheid van een toenemende invloed in de wereld, terwijl armoede en werkloosheid twee van de gevaren zijn die altijd om de hoek liggen voor India.
Getty Images
Het één-kind-beleid in China
Vanwege een uit de hand gelopen bevolkingstoename lanceerde de voormalige Chinese president Deng Xiaoping in 1980 de zogenaamde "éénkindpolitiek", die gezinnen verbood meer dan één kind per huishouden te krijgen. Dit werkte echter te goed en nu neemt de Chinese bevolking af. De huidige president Xi Jinping stond al in 2015 maximaal twee kinderen per huishouden toe, een aantal dat later werd verhoogd naar drie. Daarnaast is scheiden in China extreem moeilijk gemaakt, een manier om gezinnen te stimuleren en versnippering van huishoudens te voorkomen.
Getty Images
Een ongelijke bevolking in China: de gevaren zijn legio
Het is niet alleen de bevolkingsgroei die Peking zorgen baart. Ook de samenstelling van de samenleving laat de Chinese leiders niet met rust. Tegen 2050 zullen tot 700 miljoen banen verloren gaan (23% van het totaal tegen die tijd). Bovendien zijn er momenteel ongeveer 203 miljoen mensen ouder dan 65 jaar, en dus niet meer in de werkende leeftijd (en zij vertegenwoordigen 14,3% van de bevolking). In India daarentegen bedraagt dit percentage slechts 6,8% (103 miljoen).
Getty Images
Een totale ommekeer tegen 2100, en een groot gevaar voor China
Volgens dezelfde schattingen van het World Economic Forum zou de Chinese bevolking in 2100 twee keer zo groot kunnen zijn als de huidige exponentiële curve aanhoudt. Ook is berekend dat de pensioenkosten in 2100 20% van het gehele BBP van het land zullen uitmaken. In India daarentegen zal dat slechts 4% zijn. Er is niet veel rekenwerk nodig om te beseffen dat minder jongeren en meer ouderen leiden tot meer ziekenhuis- en pensioenkosten. Bovendien leidt een krimpende beroepsbevolking ook tot hogere arbeidskosten, een ware tragedie voor de Chinese economie.
Getty Images
India naar het podium van de wereldeconomieën
Momenteel groeit China elk jaar met 4%, terwijl India al heeft bewezen dat het geen moeite heeft om het quotum van 6% telkens te overschrijden. India heeft Groot-Brittannië al verdrongen naar de vijfde plaats op de wereldranglijst, nog steeds achter Duitsland en Japan. In de komende jaren streeft het echter naar minstens de derde plaats (een positie die het naar schatting binnen zes jaar zal bereiken).
Getty Images
Het grote Indiase werkgelegenheidsprobleem
Een belangrijk doel voor India is het ombuigen van een trend waarbij de werkgelegenheid de afgelopen jaren sterk is gedaald, deels als gevolg van een machobeleid dat vrouwen en dochters vaak naar huis verbant. Om wat cijfers te geven: in 2017 waren er 413 miljoen werknemers, oplopend tot 409 miljoen in 2019 en 402 miljoen in 2022. Een verlies van 11 miljoen banen in vijf jaar, wat in bijna elk land ter wereld dat deze bevolking niet heeft, een ongekende sociale catastrofe zou betekenen.
Getty Images
Arbeidsinvesteringen de enige weg vooruit voor Indiase politici
Momenteel staat de Indiase arbeidsmarkt in feite stil, en dat komt niet alleen door de pandemiejaren, die uiteraard een zware wissel hebben getrokken op een natie die zo arm is qua welvaart en zo groot qua grondgebied. De problemen houden ook verband met de schade van de demonetisering van 2016 en een ondernemingsklimaat dat wordt bemoeilijkt door een protectionistisch beleid dat niet soepel genoeg is voor buitenlandse investeringen.
Getty Images
Enkele mogelijke oplossingen voor India's problemen
Maar wat kan India concreet doen om deze problemen op te lossen en een enorme economische groei te waarborgen? De infrastructuur versterken en de door de bureaucratie verstikte bedrijfsregels vernieuwen, en een nationaal plan opstellen om zuurstof te geven aan een industriële ontwikkeling die meer gericht is op de export. Dit is een unieke kans voor India, dat zich werkelijk wil aansluiten bij de wereldelite.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.