Z CESTY

Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.

Celá Evropa v současné době diskutuje o tom, co dělat a jaké strategie přijmout, aby se vyrovnala se stále zřetelnější změnou klimatu. Minulý měsíc Evropská komise předložila návrh na zákaz výroby automobilů se spalovacími motory od roku 2035, přičemž by se umožnil provoz již registrovaných automobilů.

Tato volba byla navržena tak, aby se více zaměřila na elektromobily, a byla přivítána téměř všemi členskými státy (Itálie byla jako jediná původně proti). Po počátečním souhlasu však i Německo změnilo názor, protože je přesvědčeno, že elektromobily nejsou jediným způsobem, jak snížit znečištění kolové dopravy.

Není třeba dodávat, že tuto změnu kurzu špatně přijala ekologická sdružení, počínaje Greenpeace, která 22. března uspořádala neobvyklý a ostrý protest.

Getty Images
Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.
Celá Evropa v současné době diskutuje o tom, co dělat a jaké strategie přijmout, aby se vyrovnala se stále zřetelnější změnou klimatu. Minulý měsíc Evropská komise předložila návrh na zákaz výroby automobilů se spalovacími motory od roku 2035, přičemž by se umožnil provoz již registrovaných automobilů.Tato volba byla navržena tak, aby se více zaměřila na elektromobily, a byla přivítána téměř všemi členskými státy (Itálie byla jako jediná původně proti). Po počátečním souhlasu však i Německo změnilo názor, protože je přesvědčeno, že elektromobily nejsou jediným způsobem, jak snížit znečištění kolové dopravy.Není třeba dodávat, že tuto změnu kurzu špatně přijala ekologická sdružení, počínaje Greenpeace, která 22. března uspořádala neobvyklý a ostrý protest.
Getty Images
Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.
Instalace aktivistů Greenpeace ukazuje SUV, které jako by bylo 22. března 2023 v Berlíně naraženo na chodník před Braniborskou bránou.
Getty Images
Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.
Greenpeace protesty proti požadavku německé vlády na výjimku z nové evropské legislativy, která by do roku 2030 zakázala prodej automobilů se spalovacími motory. Německý ministr dopravy Volker Wissing požaduje výjimku pro vozidla, která mohou jezdit na tzv. syntetická paliva.
Getty Images
Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.
Postoj Německa lze shrnout tak, že Němci si nemyslí, že elektřina je jedinou cestou vpřed, ale že je možné využít současný výrobní řetězec ekologičtějším a udržitelnějším způsobem s méně znečišťujícími palivy nové generace.
Getty Images
Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.
Aktivisté Greenpeace si to samozřejmě nemyslí, největší světové ekologické skupiny sebevědomě poukazují na elektrický pohon. Tento ústup je vnímán jako zřeknutí se aktivní ekologické politiky ze strany Německa.
Getty Images
Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.
V Německu je na protestní frontě proti ekologickým automobilům nejaktivnější organizace "Poslední generace". Již v roce 2022 zorganizovali její aktivisté 276 blokád na německých silnicích.
Getty Images
Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.
Německo není v těchto silných postojích nováčkem. Například na počátku energetické krize způsobené rusko-ukrajinskou válkou se vláda rozhodla znovu otevřít a rozšířit využívání uhlí k výrobě energie, což jistě nebylo ekologické, ale politické rozhodnutí. To vyvolalo velké protesty i ze strany známé švédské aktivistky Grety Thunberg.
Getty Images
Německo: Aktivisté Greenpeace protestují proti německému postoji k zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v EU.
Německo nadále tvrdí, že z hlediska výroby není ekonomicky únosné zavést tak radikální změnu, a to v tak krátkém časovém horizontu. Ve skutečnosti by podle vedení vlády byla lepší přechodná řešení, jako je hybrid, který se již těší velkému úspěchu, proti současným a zcela zjevným problémům elektromobilů. Navíc podle německého postoje budou moci spalovací vozidla jezdit po roce 2035 pouze v případě, že budou poháněna syntetickými palivy.
herci, zpěváci a spisovatelé
26/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.