FRÅN VÄGEN

Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.

Hela Europa diskuterar för närvarande vad man ska göra och vilka strategier man ska anta för att hantera den allt tydligare klimatförändringen. Förra månaden lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om att förbjuda tillverkningen av bilar med förbränningsmotorer från och med 2035, samtidigt som redan registrerade bilar tillåts köra.

Detta val syftade till att fokusera mer på elbilar och välkomnades av nästan alla medlemsstater (Italien var en av de enda som inledningsvis var emot). Efter ett inledande samtycke har dock även Tyskland backat, övertygat om att elbilar inte är det enda sättet att göra hjulburna transporter mindre förorenande.

Denna kursändring har förstås fått ett dåligt mottagande av miljöorganisationer, till att börja med Greenpeace, som den 22 mars anordnade en ovanlig och kraftfull protest.

Getty Images
Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.
Hela Europa diskuterar för närvarande vad man ska göra och vilka strategier man ska anta för att hantera den allt tydligare klimatförändringen. Förra månaden lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om att förbjuda tillverkningen av bilar med förbränningsmotorer från och med 2035, samtidigt som redan registrerade bilar tillåts köra. Detta val syftade till att fokusera mer på elbilar och välkomnades av nästan alla medlemsstater (Italien var en av de enda som inledningsvis var emot). Efter ett inledande samtycke har dock även Tyskland backat, övertygat om att elbilar inte är det enda sättet att göra hjulburna transporter mindre förorenande. Denna kursändring har förstås fått ett dåligt mottagande av miljöorganisationer, till att börja med Greenpeace, som den 22 mars anordnade en ovanlig och kraftfull protest.
Getty Images
Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.
En installation av Greenpeace-aktivister visar en SUV som verkar ha slungats in på trottoaren framför Brandenburger Tor den 22 mars 2023 i Berlin, Tyskland.
Getty Images
Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.
Greenpeace protesterar mot den tyska regeringens krav på undantag från ny EU-lagstiftning som förbjuder försäljning av bilar med förbränningsmotorer senast 2030. Tysklands transportminister Volker Wissing kräver ett undantag för fordon som kan drivas med så kallade syntetiska bränslen.
Getty Images
Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.
Tysklands ståndpunkt kan sammanfattas med att tyskarna inte anser att el är den enda vägen framåt, utan att det är möjligt att utnyttja den nuvarande produktionskedjan på ett mer miljövänligt och hållbart sätt, med mindre förorenande bränslen av den nya generationen.
Getty Images
Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.
Greenpeace-aktivister tror uppenbarligen inte det, och världens största miljögrupper pekar självsäkert på elkraft. Denna reträtt ses som Tysklands avståndstagande från en aktiv miljöpolitik.
Getty Images
Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.
I Tyskland är det organisationen "Last Generation" som är mest aktiv på protestfronten för ekologiska bilar. Redan 2022 organiserade deras aktivister 276 vägblockader på tyska vägar.
Getty Images
Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.
Tyskland är inte nytt för dessa starka ställningstaganden. I början av energikrisen på grund av kriget mellan Ryssland och Ukraina beslutade regeringen till exempel att återuppta och utöka användningen av kol för energiproduktion, vilket förvisso inte var ett ekologiskt utan ett politiskt val. Detta hade orsakat stora protester även från den kända svenska aktivisten Greta Thunberg.
Getty Images
Tyskland: Greenpeace-aktivister protesterar mot Tysklands inställning till ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor i EU.
Tyskland fortsätter att hävda att det ur produktionssynpunkt inte är ekonomiskt lönsamt att införa en så radikal förändring på så kort tid. Enligt regeringens ledning skulle det faktiskt vara bättre med mellanliggande lösningar, t.ex. hybridbilar, som redan har stora framgångar, jämfört med de nuvarande och mycket uppenbara problemen med elbilar. Den tyska ståndpunkten är dessutom att förbränningsfordon endast kommer att tillåtas att köra efter 2035 om de drivs med syntetiska bränslen.
01/01/1970
skådespelare, sångare och författare
26/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.