CRAZY PEOPLE

Nová ekologická mobilita v Evropě: méně vnitrostátních letů, nyní cestování vlakem

Přestože je Evropa v současnosti jedním z nejméně znečišťujících míst na planetě, je třeba ještě mnoho udělat pro to, abychom změnili náš životní styl na skutečně ekologický. Hospodářská prosperita, které se kontinent těší, naštěstí umožňuje lidem zaměřit se na tyto aspekty mnohem více než jinde.

Trendem posledních let, který začal díky iniciativě "Flight shame" v roce 2018, je omezování vnitrostátních letů a upřednostňování jiných, ekologičtějších forem cestování, jako je například vlak nebo car sharing. Lety na krátké vzdálenosti v rámci státních hranic jsou totiž strašlivě znečišťujícím způsobem cestování, a tak Evropané hledají jiná řešení.

Mnohé státy, podle statistik, zavádějí pobídky a již nyní zaznamenávají výrazné změny v chování. Ve skutečnosti již většina evropských států zaznamenává výrazný pokles vnitrostátních letů ve srovnání s minulostí. Tím vším starý kontinent nadále potvrzuje, že je ideálním místem pro skutečně fungující zelenou aktivní politiku.

Pexels
Nová ekologická mobilita v Evropě: méně vnitrostátních letů, nyní cestování vlakem
Přestože je Evropa v současnosti jedním z nejméně znečišťujících míst na planetě, je třeba ještě mnoho udělat pro to, abychom změnili náš životní styl na skutečně ekologický. Hospodářská prosperita, které se kontinent těší, naštěstí umožňuje lidem zaměřit se na tyto aspekty mnohem více než jinde.Trendem posledních let, který začal díky iniciativě "Flight shame" v roce 2018, je omezování vnitrostátních letů a upřednostňování jiných, ekologičtějších forem cestování, jako je například vlak nebo car sharing. Lety na krátké vzdálenosti v rámci státních hranic jsou totiž strašlivě znečišťujícím způsobem cestování, a tak Evropané hledají jiná řešení.Mnohé státy, podle statistik, zavádějí pobídky a již nyní zaznamenávají výrazné změny v chování. Ve skutečnosti již většina evropských států zaznamenává výrazný pokles vnitrostátních letů ve srovnání s minulostí. Tím vším starý kontinent nadále potvrzuje, že je ideálním místem pro skutečně fungující zelenou aktivní politiku.
Pexels
Evropané přecházejí na zelenou
Hospodářský a sociální blahobyt, který Evropa obecně zažívá, umožňuje občanům rozvíjet nové ekologické myšlení, zejména pokud jde o cestování na krátké vzdálenosti. V posledních letech se totiž objevuje nový trend, kdy cestující na starém kontinentu dávají přednost vlaku nebo jiným udržitelným prostředkům pro cestování v rámci hranic státu před letadlem, které je možná levnější a rychlejší, ale také mnohem více znečišťuje životní prostředí.
Pexels
Hnutí "Flight Shame"
S cílem odradit lidi od cestování vnitrostátními lety na krátké vzdálenosti se ve Švédsku v roce 2018 zrodil moment "Flight Shame". Cílem této nové ekologické mobility je samozřejmě co nejvíce snížit emise oxidu uhličitého a bojovat proti změně klimatu.
Pexels
Údaje o Eurocontrol
Eurocontrol je celoevropská civilně-vojenská organizace zaměřená na podporu evropského letectví. Její údaje shromážděné v roce 2022 ukazují na velké snížení počtu vnitrostátních letů ve prospěch například železnice. Jako příklad lze uvést, že z Německa vzlétlo o 38 % méně vnitrostátních letů než v roce 2019. V Litvě a Finsku se snížily o 38 %, respektive o 35 %.
Pexels
Nejctnostnější země Evropské unie
Z těchto údajů vyplývá, že Německo, Finsko a Litva jsou nejpříznivějšími zeměmi v Evropě, pokud jde o pokles vnitrostátních letů na krátké vzdálenosti. K těmto třem zemím se přidává Ukrajina s poklesem o 87 % v letech 2019-2022. Tato čísla samozřejmě ovlivňuje i strašlivá válka proti Rusku, která devastuje zemi a její infrastrukturu.
Pexels
Klesající trend na celém kontinentu
Ve Spojeném království byl zaznamenán 25% pokles vnitrostátních letů. Výrazný pokles zaznamenalo také Rakousko (-32 %), Švédsko (-27 %), Švýcarsko (-20 %), Chorvatsko (-19 %) a Irsko (-17 %).
Pexels
Maďarsko jediným černým dresem v Evropě
Francie ve sledovaném období zaznamenala 15% pokles. Španělsko a Portugalsko rovněž zaznamenaly pokles vnitrostátních letů, a to o 7 %, resp. 6 %. Orbánovo Maďarsko je v současné době jedinou zemí eurozóny, která zaznamenala nárůst vnitrostátních letů, kde od roku 2019 vzrostl jejich počet o 56 %.
Pexels
Zásluhu na tom mají nejen jednotliví občané
Trend k ekologičtějšímu životnímu stylu, zejména pokud jde o cestování, nelze přičítat pouze kvalitám a přednostem jednotlivých evropských občanů. Jednotlivé státy totiž společně s Evropskou komisí vynakládají velké úsilí na zavedení aktivních politik a pobídek, které mají lidi odradit od vnitrostátních letů na krátké vzdálenosti. V současné době se zdá, že to funguje poměrně dobře.
Pexels
Aktivní politika Německa a Francie
Pokud bychom se touto problematikou zabývali hlouběji, stačí říci, že Německo zavedlo zvýhodněnou jízdenku na veřejnou dopravu, která nabízí cestujícím neomezené využívání místní a regionální dopravy za pouhých 9 EUR měsíčně. Nebo Španělsko investovalo více než 700 milionů eur do systému, který poskytuje bezplatné jízdenky cestujícím na dlouhé a krátké vzdálenosti.
Pexels
Tvrdá fakta Eurocontrolu, ne všechno, co se třpytí, je zlato.
Když se podíváme na chladná čísla a přečteme si zprávu, zjistíme, že v roce 2022 došlo k celkovému poklesu o 16,7 %, což odpovídá snížení počtu denních letů v síti o 4989. Z údajů však vyplývá, jak by se do roku 2029 mohly počty vrátit na úroveň před pandemií.
Pexels
Pohodlí železniční dopravy oproti letecké
Restrukturalizace evropských železničních tras přispívá k objevování tohoto dopravního prostředku. Kromě toho je velmi snadné vypočítat emise z letadel a stejně tak snadné si uvědomit, jak jsou nepřiměřené. Například podle kalkulátoru emisí z letů vypustí zpáteční let ekonomickou třídou z Londýna do New Yorku přibližně 1,48 tuny CO2 na cestujícího, což je více než dvojnásobek průměrné produkce člověka v Ghaně za celý rok.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.