GEKKE MENSEN

De nieuwe groene mobiliteit van Europa: minder binnenlandse vluchten, meer reizen per trein

Hoewel Europa nu een van de minst vervuilende plaatsen op aarde is, moet er nog veel gebeuren om onze levensstijl echt groen te maken. Gelukkig stelt de economische welvaart van het continent de mensen in staat zich veel meer dan elders op deze aspecten te concentreren.

De tendens van de laatste jaren, die begon dankzij het initiatief "Flight shame" in 2018, is het aantal binnenlandse vluchten te verminderen en in plaats daarvan de voorkeur te geven aan andere, groenere vormen van reizen, zoals de trein, of car sharing. Korteafstandsvluchten binnen de nationale grenzen zijn inderdaad een vreselijk vervuilende manier van reizen, en dus zoeken de Europeanen naar andere oplossingen.

Veel landen voeren volgens de statistieken stimulansen in en zien al een aanzienlijke gedragsverandering. De meeste Europese landen zien zelfs al een duidelijke daling van het aantal binnenlandse vluchten in vergelijking met het verleden. Met dit alles blijft het oude continent zich bevestigen als de perfecte plaats voor een echt functionerend groen actief beleid.

Pexels
De nieuwe groene mobiliteit van Europa: minder binnenlandse vluchten, nu reizen per trein
Hoewel Europa nu een van de minst vervuilende plaatsen op aarde is, moet er nog veel gebeuren om onze levensstijl echt groen te maken. Gelukkig stelt de economische welvaart van het continent de mensen in staat zich veel meer dan elders op deze aspecten te concentreren. De tendens van de laatste jaren, die begon dankzij het initiatief "Flight shame" in 2018, is het aantal binnenlandse vluchten te verminderen en in plaats daarvan de voorkeur te geven aan andere, groenere vormen van reizen, zoals de trein of car sharing. Korteafstandsvluchten binnen de nationale grenzen zijn inderdaad een vreselijk vervuilende manier van reizen, en dus zoeken de Europeanen naar andere oplossingen. Veel landen voeren volgens de statistieken lezen stimulansen in en zien al een aanzienlijke gedragsverandering. De meeste Europese landen zien zelfs al een duidelijke daling van het aantal binnenlandse vluchten in vergelijking met het verleden. Met dit alles blijft het oude continent zich bevestigen als de perfecte plaats voor een echt functionerend groen actief beleid.
Pexels
Europeanen kiezen voor groen
Door de economische en sociale welvaart die Europa over het algemeen kent, ontwikkelen de burgers een nieuwe groene mentaliteit, vooral als het gaat om korteafstandsreizen. De laatste jaren tekent zich een nieuwe trend af, waarbij reizigers op het oude continent de voorkeur geven aan de trein, of andere duurzame middelen, om zich binnen de nationale grenzen te verplaatsen, in plaats van het vliegtuig, een middel dat weliswaar goedkoper en sneller is, maar ook veel vervuilender.
Pexels
De beweging "Flight Shame"
Om mensen ervan te weerhouden binnenlandse korteafstandsvluchten te nemen voor reizen, werd in 2018 in Zweden het 'Flight Shame'-moment geboren. Het doel van deze nieuwe groene mobiliteit is natuurlijk om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en de klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan.
Pexels
De gegevens van Eurocontrol
Eurocontrol is een pan-Europese civiel-militaire organisatie die de Europese luchtvaart ondersteunt. Haar gegevens, verzameld in 2022, wijzen op een grote afname van binnenlandse vluchten ten gunste van bijvoorbeeld het spoor. Om enkele voorbeelden te geven: in Duitsland zijn 38% minder binnenlandse vluchten opgestegen dan in 2019. In Litouwen en Finland daalden ze met respectievelijk 38% en 35%.
Pexels
De meest deugdzame landen in de Europese Unie
Uit deze cijfers blijkt dat Duitsland, Finland en Litouwen het meest deugen voor de daling van het aantal binnenlandse korteafstandsvluchten in Europa. Bij deze drie komt Oekraïne, met een daling van 87% tussen 2019 en 2022. Uiteraard is de verschrikkelijke oorlog tegen Rusland, die het land en zijn infrastructuur verwoest, ook van invloed op deze cijfers.
Pexels
Een dalende trend in het hele continent
In het Verenigd Koninkrijk daalde het aantal binnenlandse vluchten met 25%. Oostenrijk (-32%), Zweden (-27%), Zwitserland (-20%), Kroatië (-19%) en Ierland (-17%) lieten ook aanzienlijke dalingen optekenen.
Pexels
Hongarije de enige zwarte trui in Europa
15% was de daling die Frankrijk in de betrokken periode registreerde. Ook Spanje en Portugal zagen het aantal binnenlandse vluchten dalen, met respectievelijk 7 en 6 procent. Het Hongarije van Orban is momenteel het enige land in de eurozone waar het aantal binnenlandse vluchten is gestegen, met 56% sinds 2019.
Pexels
Krediet is niet alleen verschuldigd aan individuele burgers
De trend naar een groenere levensstijl, vooral wat reizen betreft, is niet alleen toe te schrijven aan de kwaliteiten en de deugden van individuele Europese burgers. Ook de afzonderlijke staten doen, samen met de Europese Commissie, grote inspanningen om een actief beleid te voeren en stimulansen te geven om mensen ervan te weerhouden korte binnenlandse vluchten te nemen. Momenteel lijkt dit vrij goed te werken.
Pexels
Het actieve beleid van Duitsland en Frankrijk
Als we hier dieper op ingaan, volstaat het te zeggen dat Duitsland een kortingspas voor het openbaar vervoer heeft ingevoerd, waarmee reizigers voor slechts 9 euro per maand onbeperkt gebruik kunnen maken van lokaal en regionaal vervoer. Of Spanje heeft meer dan 700 miljoen euro geïnvesteerd in een regeling waarbij gratis kaartjes worden verstrekt aan reizigers op lange en korte afstand.
Pexels
De harde feiten van Eurocontrol, niet alles wat blinkt is goud.
Wanneer je de koude cijfers bekijkt en het rapport leest, lees je dat er in 2022 een totale daling is van 16,7%, wat overeenkomt met 4989 minder dagelijkse vluchten in het netwerk. Uit de gegevens blijkt echter dat de cijfers tegen 2029 weer op het niveau van vóór de pandemie kunnen komen.
Pexels
Het gemak van treinreizen versus vliegreizen
De herstructurering van de Europese spoorwegen draagt bij tot de ontdekking van dit vervoermiddel. Bovendien is het heel gemakkelijk om de uitstoot van vliegtuigen te berekenen, en het is net zo gemakkelijk om te beseffen hoe onevenredig hoog deze is. Zo stoot een retourvlucht economy class van Londen naar New York volgens de vluchtuitstootcalculator ongeveer 1,48 ton CO2 per passagier uit, meer dan twee keer de gemiddelde uitstoot van een persoon in Ghana in een heel jaar.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.