GIVE MENNESKER

Europas nye grønne mobilitet: færre innenriksflyvninger, nå er det på tide å reise med tog

Selv om Europa nå er et av de minst forurensende stedene på kloden, gjenstår det fortsatt mye å gjøre for å endre livsstilen vår i en virkelig grønn retning. Heldigvis gjør den økonomiske velstanden på kontinentet at folk kan fokusere på disse aspektene i mye større grad enn andre steder.

Trenden de siste årene, som startet takket være "Flyskam"-initiativet i 2018, er å redusere innenlands flyreiser og i stedet foretrekke andre, grønnere former, som tog eller bildeling. Kortdistanseflyvninger innenfor nasjonale grenser er en svært forurensende måte å reise på, og europeerne ser derfor etter andre løsninger.

Ved å lese statistikken ser vi at mange land innfører insentiver og allerede ser betydelige atferdsendringer. Faktisk ser de fleste europeiske stater allerede en markant nedgang i innenlands flyreiser sammenlignet med tidligere. Med alt dette fortsetter det gamle kontinentet å bekrefte seg selv som det perfekte stedet for virkelig fungerende grønn aktiv politikk.

Pexels
Europas nye grønne mobilitet: færre innenriksflyvninger, nå reiser vi med tog
Selv om Europa nå er et av de minst forurensende stedene på kloden, gjenstår det fortsatt mye å gjøre for å endre livsstilen vår i en virkelig grønn retning. Heldigvis gjør den økonomiske velstanden på kontinentet at folk kan fokusere på disse aspektene i mye større grad enn andre steder. Trenden de siste årene, som startet takket være "Flyskam"-initiativet i 2018, er å redusere innenlands flyreiser og i stedet foretrekke andre, grønnere former, som tog eller bildeling. Kortdistanseflyvninger innenfor nasjonale grenser er en svært forurensende måte å reise på, og europeerne ser derfor etter andre løsninger. Ved å lese statistikken ser vi at mange land innfører insentiver og allerede ser betydelige atferdsendringer. Faktisk ser de fleste europeiske stater allerede en markant nedgang i innenlands flyreiser sammenlignet med tidligere. Med alt dette fortsetter det gamle kontinentet å bekrefte seg selv som det perfekte stedet for virkelig fungerende grønn aktiv politikk
Pexels
Europeerne går over til grønt
Den generelle økonomiske og sosiale velstanden i Europa gjør det mulig for innbyggerne å utvikle en ny grønn mentalitet, særlig når det gjelder kortdistansereiser. De siste årene har det faktisk oppstått en ny trend, der reisende på det gamle kontinentet har en tendens til å foretrekke toget eller andre bærekraftige transportmidler for å reise innenfor nasjonale grenser, i stedet for flyet, som kanskje er billigere og raskere, men også mye mer forurensende.
Pexels
"Flyskam"-bevegelsen
For å avskrekke folk fra å reise med kortdistansefly innenlands, ble "Flyskam" lansert i Sverige i 2018. Målet med denne nye grønne mobiliteten er selvsagt å redusere karbondioksidutslippene og bekjempe klimaendringene så mye som mulig.
Pexels
Eurocontrol-dataene
Eurocontrol er en paneuropeisk sivil-militær organisasjon som støtter europeisk luftfart. Dataene deres, som ble samlet inn i 2022, viser en stor reduksjon i innenlandsflyvninger til fordel for for eksempel jernbane. For å gi noen eksempler, tok 38 % færre innenriksflyvninger av fra Tyskland enn i 2019. I Litauen og Finland gikk de ned med henholdsvis 38 % og 35 %.
Pexels
De mest dydige landene i EU
Disse dataene viser at Tyskland, Finland og Litauen er de beste landene i Europa når det gjelder reduksjon av innenlandske kortdistanseflyvninger. Disse tre får selskap av Ukraina, med en nedgang på 87 % mellom 2019 og 2022. Den forferdelige krigen mot Russland, som ødelegger landet og dets infrastruktur, påvirker selvsagt også disse tallene.
Pexels
En nedadgående trend over hele kontinentet
Storbritannia registrerte en nedgang på 25 % i innenlandsflyvninger. Østerrike (-32 %), Sverige (-27 %), Sveits (-20 %), Kroatia (-19 %) og Irland (-17 %) hadde også en betydelig nedgang.
Pexels
Ungarns eneste svarte trøye i Europa
15 % var nedgangen i Frankrike i den aktuelle perioden. Spania og Portugal opplevde også en nedgang i innenriksflyvninger, med henholdsvis 7 og 6 prosent. Orbans Ungarn er for øyeblikket det eneste landet i eurosonen som har hatt en økning i innenriksflyvninger, der de har økt med 56 % siden 2019.
Pexels
Æren ligger ikke bare hos den enkelte borger
Trenden mot en grønnere livsstil, særlig når det gjelder reiser, kan ikke bare tilskrives den enkelte europeiske borgers egenskaper og dyder. Faktisk gjør også de enkelte statene, sammen med Europakommisjonen, en stor innsats for å iverksette aktive tiltak og insentiver for å få folk til å avstå fra å ta kortdistanseflyvninger innenlands. For øyeblikket ser dette ut til å fungere ganske bra.
Pexels
Tysklands og Frankrikes aktive politikk
For å gå dypere inn i dette, er det nok å si at Tyskland har innført et rabattert kollektivtransportkort som gir reisende ubegrenset bruk av lokal og regional transport for bare 9 euro per måned. Spania har investert mer enn 700 millioner euro i en ordning som gir gratis billetter til reisende på lang- og kortdistanse.
Pexels
Eurocontrols harde data, ikke alt som glitrer er gull
Når man ser på de kalde tallene og leser rapporten, kan man lese at det i 2022 var en samlet nedgang på 16,7 %, noe som tilsvarer 4989 færre daglige flyvninger i nettverket. Dataene viser imidlertid hvordan tallene innen 2029 kan komme tilbake til nivåene før pandemien.
Pexels
Bekvemmeligheten ved togreiser sammenlignet med flyreiser
Omleggingen av europeiske jernbaneruter bidrar til at dette transportmiddelet blir oppdaget. Videre er det svært enkelt å beregne utslippene fra fly, og det er like enkelt å innse hvor uforholdsmessige de er. Ifølge flyutslippskalkulatoren slipper for eksempel en tur-retur-flyvning på økonomiklasse fra London til New York ut rundt 1,48 tonn CO2 per passasjer, mer enn det dobbelte av hva en person i Ghana slipper ut i løpet av et helt år.
skuespillere, sangere og forfattere
26/02/2024
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
24/02/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.